קראו בכותר - אפולוניה ודרום השרון : דגם של עיר חוף והעורף היישובי שלה
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית