קראו בכותר - אנליזה ארגונית : כתב עת לייעוץ ארגוני - גיליון 19
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית