עמוד:668

אוספנסקי , פורפירי 194 אופנהיימר , ד"ר 589 , 588 אוקראינה 48 האורי ( עיתון ) , 266 , 256 , 243 , 229 , 218 , 55 , 49 , 40 289 , 552 , 517 , 313 , 312 , 306 , 505 , 502 , 297 , 290 , 289 353 , 349-347 , 344 , 341 , 340 , 337-354 הע 356 , ' העי , 399 , 381 , 365 , 362 העי , 400 העי , 418 , 415 העי , 419 הע 450 , ' העי , 471 , 470 העי , 522 , 513-506 , 504 , 496 , 495 , 488-485 , 482 , 481 הע , ' 546 , 545 , 543 , 526-524 העי , 550 העי , 555 , 553 , 552 העי , 556 העי , 571-567 , 564-562 , 558 העי , 605 , 597-593 , 587-585 , 581 , 580 אור כשדים — ראה : אורפה יאורח חיים / חצר 144 אורלי 55 , 54 , 46 , 39 , 30 , 25 הע / 57 העי , 63 , 60 העי , 72 העי , 73 העי , 96 , 95 העי , 89 , 185 , 181 ו , , 200 201 העי , 409 אורנשט"ן . י . א . 49 הע 218 , ' העי אורפה ( אור כשרים , ( אורפלים 567 , 509 , 507 , 278 אזימור 255 אזרחי בריסקר 420 הע 421 , ' הע' אחד העם 577 העי , 606 , 599 , 584 ' האחדות' ( עיתון ) 400 הע 555 , 552 , 545 , ' העי , , 568 593 העי , 7 ס 6 העי-ו 61 ? אחווה ( אגודה ) 605 , 292 אחוזח בית 517 ? אחוזת נחלה' ( אגודה ) 604 אחיסקא 366 אחמד בדווי אפנדי 287 א טור ( בפר ) 50 העי , 406 , 85 , 73 , 55 , 53 , וו , 4 וו 5 אטינגן 128 העי , 142 העי אטינגר , ש . 608 העי איברהים אפנדי 373 איברהים אל ארהם , הסולטן 29 איברהים פחה 422 , 390 , 142 , 120 , 87 , 29 , 22 , 17 , 16 אידלברג 100 העי אידלזון , א . צ . ראה : צב"י אברהם איזירור , אלעזר 37 , 36 איזקס ל 7 העי 73 , העי , 74 העי , 101 העי , 105 העי ? איזראליט ( עיתון ) 516 הע' איטליה ( איטלקים ) — 531 , 517 , 511 , 508 , 507 , 488 , 471 , 430 , 429 , 427 , 411 , 401-399 , 393 , 392 , 126 קונסוליה 510 , 458 , 400 , 556 , 328 — ראה גם : בתי חולים , האיטלקי אייזנדשטדט 587 אילן , ש . 104 העי , 180 העי , 182 העי186- העי , 192 העי , 448 העי , 450 הע 458 , ' הע 459 , ' העי , 465 העי470- העי אינסטר , ד"ר 458 איסמעיל ביי 482 איפן , ר 1 אודור 95 ג , 597 אירבי 32 אירופה אירופים 86 , 185 , 185 , 144 , 145 , 141 , 137 , 155 , 152 , 150-128 , , , , , , * , 125 104 102 97 88 74 58 8 ו , , 517 , 513 , 508 , 491 489 , 598 , 596 , 592 , 571 , 551 , 550 , 536 , 525 , 524 , 318 , 284 , 251 , 225 611 , 554 , 553 , 550-548 , 545 , 543 , 532 , 528 , 527 , 518 — 651 , 621 , 617 , 616 , 587 , 581 , 571 , 556 מזרח אירופה 520 , 515 , 436 , 249 , 158 — מערב אירופה 171 — מרכז אירופה 520 אירלנד 436 איש שלום , מ . 17 הע 20 , ' הע / 34 העי , 39 הע / 45 הע 49- ' העי , 87 העי , 96 העי , 442 הע 529 , ' הע , 530 העי , 622 העי , 629 העי אכסניות ( בתי הארחה , הוספיסים , פונדקים ) , 38 , 564 , 563 , 534-527 , 466 , 459 , 458 , 452 , 442 , 424 , 417 , 411 , 410 , 405 , 403 , 402 , 394-392 , 384-380 , 305 , 305 , 204 , 199 , 198 , 196 , 195 , 192 , 182 , 141 , 138-135 , 133 , 122 , 121 , 119 , 109-105 , 78 , 52 — 624 , 622 , 620 , 618 , 617 'הכנסת אורחים' בבית השעון — 304 , 303 , 267 'הכנסת אורחים' בבתי מחסה 559-558 ראה אכסניות נוספות לפי שמותיהן ראה גם : בתי מלון אל אקצה ( מסגר ) 623 , 532 אל בירה — ראה : רמאללה אלגזי , אליקים 365 אל ג יב ( כפר 129 , 122 ( אלואי דורל 378 אלטבאואר , דן 105 הע 194 , ' העי , 402 העי אלטמן 329 אלטן , הברון פון 452 אליאב , מ 173 . הע 174 , ' הע 85 , ' והע 87- ' והעי , 189 העי , 202 העי , 329 העי333- העי , 346 העי , 347 העי , 350 העי , 421 העי , 440 העי , 448 העי , 452 , 451 העי , 456 העי , 486 הע 495 , ' העי , 521 העי , 525 העי , 529 העי , 550 העי , 565 העי , 584 הע 588 , ' העי , 592 , 590 העי , 596 העי אליוט , סר הנרי 491 אליוט , סרצ'רלס 7 ו 5 אליזבט , האם 387 אליסיאב , ד"ר 408 אלישר , רי חיים נסים 6 , 309 , 273 ו 526 , 3 אלישר , יוסף 486 , 485 אלישר , הרב יעקב שאול ( יש"א ברכה ) , 242 , 210 255 601 , 570 , 365 , 316 , 255 אלכסנדר , הבישוף 442 אלכסנדר , רי אשר למיל 298 אלכסנדר , רי משה 298 אלכסנדר השני , הצאר 405 , 403 , 196 , 195 , 106

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית