sso
| שלום אורח - כניסה | החשבון שלי | מדף הספרים שלי | תיקיות התוכן שלי
אתר כותר
שיח העסקים זרוע מיתוסים המנוגדים זה לזה : "העסקים הם ג'ונגל" אבל גם " מוסר משתלם" , ( ethics pays ) "העריצות של או" אבל גם "הגאוניות של , "גם " הכול רווח" אבל גם "הצרכן הוא , "המלך "חברות הענק הן חברות מופת" אבל גם "אנחנו בעד תחרות , "חופשית "העסקים הם משחק" אבל גם "עמודי התווך של . "החברה קיומם של מיתוסים מנוגדים זה לצד זה באותו שדה שיח מעיד על עוצמתם . הם שלמים בתוך עצמם , אינם ניתנים לערעור ואינם פתוחים לוויכוח . כוחם להרשים חזק יותר מן ההסברים הרציונליים שעשויים להפריכם . כדרכם המופלאה של מיתוסים , לא זו בלבד שאין זה מצמצם את זה , אלא זה עוד יוצא נשכר מזה , מכוח האליבי שהם מספקים זה לזה לפי נסיבות הזמן והמקום . הזיקה של אנשים למיתוס אינה של אמת אלא של שימוש . כזכור , המיתוס מוגדר על ידי כוונתו , הוא אינו מייצג את המציאות אלא מכונן אותה , לכן הידע וההיסטוריה לא יוסיפו לו דבר ולא יגרעו ממנו דבר . לפי הנסיבות יכול המיתוס להופיע בכל גבורתו או להיות שרוי בתרדמה . אבל התרדמה זמנית , עיקר כוחו של המיתוס הוא בהתחדשותו המתמדת לפי הצורך והשעה , מאחר שהאמונה במיתוס אינה זקוקה להוכחה ואינה זקו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

המרכז לאתיקה בירושלים

מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, חברה לתועלת הציבור (חל”צ) כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית ולמוציאים לאור השותפים
אינדקס הספרים תקנון הספרייה על הספרייה עזרה