שיח העסקים זרוע מיתוסים המנוגדים זה לזה : "העסקים הם ג'ונגל" אבל גם " מוסר משתלם" , ( ethics pays ) "העריצות של או" אבל גם "הגאוניות של , "גם " הכול רווח" אבל גם "הצרכן הוא , "המלך "חברות הענק הן חברות מופת" אבל גם "אנחנו בעד תחרות , "חופשית "העסקים הם משחק" אבל גם "עמודי התווך של . "החברה קיומם של מיתוסים מנוגדים זה לצד זה באותו שדה שיח מעיד על עוצמתם . הם שלמים בתוך עצמם , אינם ניתנים לערעור ואינם פתוחים לוויכוח . כוחם להרשים חזק יותר מן ההסברים הרציונליים שעשויים להפריכם . כדרכם המופלאה של מיתוסים , לא זו בלבד שאין זה מצמצם את זה , אלא זה עוד יוצא נשכר מזה , מכוח האליבי שהם מספקים זה לזה לפי נסיבות הזמן והמקום . הזיקה של אנשים למיתוס אינה של אמת אלא של שימוש . כזכור , המיתוס מוגדר על ידי כוונתו , הוא אינו מייצג את המציאות אלא מכונן אותה , לכן הידע וההיסטוריה לא יוסיפו לו דבר ולא יגרעו ממנו דבר . לפי הנסיבות יכול המיתוס להופיע בכל גבורתו או להיות שרוי בתרדמה . אבל התרדמה זמנית , עיקר כוחו של המיתוס הוא בהתחדשותו המתמדת לפי הצורך והשעה , מאחר שהאמונה במיתוס אינה זקוקה להוכחה ואינה זקו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

המרכז לאתיקה בירושלים

© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית