sso
| שלום אורח - כניסה | החשבון שלי | מדף הספרים שלי | תיקיות התוכן שלי
אתר כותר
המודל המובא כאן מתאר את הילד המתפתח בסביבה שהיא למעשה רשת של מערכות התלויות זו בזו ומשפיעות זו על זו . התיאור הגרפי הנפוץ של המודל הוא של מעגלים קונצנטריים : במרכז נמצא הילד ( המאופיין על ידי הטמפרמנט והפוטנציאל ההתפתחותי האישי שלו , ( והוא נתון בתוך סביבתו הקרובה . מעגל זה מוקף על ידי מעגלים המתארים מערכות נוספות רחבות יותר . המודל הזה מאפשר לבחון כיצד אירועים שונים במערכות השונות , שלכאורה אינם קשורים זה לזה , כמו מסורת תרבותית , תקציב הביטחון , שכונת המגורים , אבטלה של הורה , גירושים , או השכלת המטפלות במעון - משפיעים זה על זה , ומשפיעים על התפתחותו של הילד . יתר על כן , המודל מזכיר לנו שילדים עם מאפיינים פנים אישיים שונים יושפעו באופן שונה ממערכות אלו , ובעצמם ישפיעו על המערכות האלה . ילד חייכן ונינוח הוא לא רק תוצר של התנהגויות שמפנים אליו מבוגרים וילדים אחרים , אלא הוא עצמו משפיע על האקלים הרגשי במשפחתו , וגם במסגרת החינוכית שלו . נוסף על כך , חשיבותו הגדולה של המודל האקולוגי היא , שהוא מזהיר אותנו מחיפזון ופשטנות ביחסנו לגורמים המעצבים את התפתחותם של ילדים בגיל הרך . מהן המערכות...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, חברה לתועלת הציבור (חל”צ) כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית ולמוציאים לאור השותפים
אינדקס הספרים תקנון הספרייה על הספרייה עזרה