את הדילמות המקצועיות האופייניות לעבודה הקהילתית ניתן לחלק לארבעה תחומים : נאמנויות ; הזכות להכוונה עצמית ; הקצאת משאבים ; ויחסים מקצועיים . דילמות של כפל נאמנויות הקור האתי מציב את הנאמנות ללקוחות מעל כל שאר הנאמנויות . נאמר בו כי האחריות העיקרית של העובד הסוציאלי היא כלפי לקוחותיו ( קור האתיקה . ( כמו כן , על העובדים הקהילתיים להושיט עזרה ללקוחות - פרטים , משפחות , קבוצות , קהילות וארגונים - בהרחבת טווח ההזדמנויות שלהם ויכולתם לקבל החלטות ( שם . ( נאמר עוד כי "עליו לספק ללקוחותיו מידע הולם , מדויק ומלא " [ ... ] ( שם ) וכי "עליו לשאוף לשיתוף מירכי של הלקוחות בתהליך ההתערבות על מנת לשפר את מעמדם , יכולתם , עוצמתם ועצמאותם" ( שם . ( בקוד גם מודגשת מחויבות העובדים הקהילתיים לשירות המעסיק . בפרק 4 של הקוד נכתב " העובד הסוציאלי חייב לגלות נאמנות להתחייבויות כלפי המעסיק , לגבולות המקצוע ולקוד האתיקה" ( שם . ( דוגמאות לדילמה אתית של נאמנות עמליה , עובדת קהילתית בארגון ארצי , פיתחה וטיפחה במשך מספר שנים קבוצה של פעילים שעסקה בשיפור מצב התעסוקה בעיר בה פועל הסניף שלה . קבוצת הפעילים התקדמה היט...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית