—בשמ"א יז'א' מסופר שחנו הפלשתים ביןשוכה ובין עזקה באפס דמים . ובדה"א יא'יג' מדובר על אחד מגיבורי דויד שהיה עמו בפס דמים . קונדר הציע לזהות את המקום עם בית פצר , הסמוך לשוכה ולעזקה , ואבל סבור שהוא ח'רבת ג'נבתין . חוקרים אחרים סבורים שאין צורת המלים לפי נוסחת המסורה נכונה' וגורסים : בספר המים' או : בעבר המים ( השווה את נוסחאות השבעים Ecpeg / uefi : או . ( SetpeQfiaeifj- אבל מכיון שהצורה שווה גם בדה"י נראה יותר ששם מקום כאן' אף על פי שאין אנו יכולים לפי שעה לזהותו בבירור . Ka v < 138 ; ABEL , GP 2 , 318 H . P . SMITH , Samuel , 152 , 154 ; S . R . DRIVER , Samuel 2 ,  אל הספר
מוסד ביאליק

© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית