אזור השפלה נחלק לשלושה מחוזות , שהשתרעו מן המרזבה בשולי ההר עד פלשת ומן הנגב עד עמק אילון . בשלושת המחוזות נמנו ארבעים ערים ( או שלושים ותשע ערים , על פי הסכומים המספריים . ( המחוז הראשון בשפלה שכן בוודאות בצפונה . לעומת זאת שנוי במחלוקת מיקומם של שני המחוזות הנותרים . יש סבורים שמחוז לכיש שכן מדרום למחוז מרשה . אחרים קובעים את מחוז מרשה מזרחית למחוז לכיש , ונראית דעתם ( ראה דיון להלן ? . ( בסקרים ארכיאולוגיים , שנערכו בשנים האחרונות בידי משלחת סקר בראשותו של יהודה דגן , התברר שחלו תמורות חריפות ביישובה של השפלה במאות ח - ' ז ' לפה '' ס . בעוד שבמאה ח ' לפה '' ס ( לפני מסע סנחריב ) היו בשפלה יותר מ 276 אתרים , הרי שבמאה ז' לפה"ס לא התקיימו בה אלא כ 38 אתרים . לנתונים אלה חשיבות רבה לקביעת זמנה של רשימת ערי השפלה בפרט , ורשימת ערי יהודה בכלל . חקר רשימות הערים במקרא מלמד בבירור , שלא כל הערים ששכנו באזור זה נמנו ברשימות הללו . ניתן לקבוע בוודאות , שבמחוזות ההר נמנו בממוצע פחות מ 55 ° / 0 מן האתרים שהתקיימו באזור בתקופת הברזל ב . מאחר שנתגלו בשפלה פחות מ 40 אתרים מן מאה ז , ' אין לשע...  אל הספר
דברי הימים הוצאה לאור בע"מ

© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית