sso
| שלום אורח - כניסה | החשבון שלי | מדף הספרים שלי | תיקיות התוכן שלי
אתר כותר
אזור השפלה נחלק לשלושה מחוזות , שהשתרעו מן המרזבה בשולי ההר עד פלשת ומן הנגב עד עמק אילון . בשלושת המחוזות נמנו ארבעים ערים ( או שלושים ותשע ערים , על פי הסכומים המספריים . ( המחוז הראשון בשפלה שכן בוודאות בצפונה . לעומת זאת שנוי במחלוקת מיקומם של שני המחוזות הנותרים . יש סבורים שמחוז לכיש שכן מדרום למחוז מרשה . אחרים קובעים את מחוז מרשה מזרחית למחוז לכיש , ונראית דעתם ( ראה דיון להלן ? . ( בסקרים ארכיאולוגיים , שנערכו בשנים האחרונות בידי משלחת סקר בראשותו של יהודה דגן , התברר שחלו תמורות חריפות ביישובה של השפלה במאות ח - ' ז ' לפה '' ס . בעוד שבמאה ח ' לפה '' ס ( לפני מסע סנחריב ) היו בשפלה יותר מ 276 אתרים , הרי שבמאה ז' לפה"ס לא התקיימו בה אלא כ 38 אתרים . לנתונים אלה חשיבות רבה לקביעת זמנה של רשימת ערי השפלה בפרט , ורשימת ערי יהודה בכלל . חקר רשימות הערים במקרא מלמד בבירור , שלא כל הערים ששכנו באזור זה נמנו ברשימות הללו . ניתן לקבוע בוודאות , שבמחוזות ההר נמנו בממוצע פחות מ 55 ° / 0 מן האתרים שהתקיימו באזור בתקופת הברזל ב . מאחר שנתגלו בשפלה פחות מ 40 אתרים מן מאה ז , ' אין לשע...  אל הספר
דברי הימים הוצאה לאור בע"מ

מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, חברה לתועלת הציבור (חל”צ) כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית ולמוציאים לאור השותפים
אינדקס הספרים תקנון הספרייה על הספרייה עזרה