סיפור זה הוא לגנדה מדינית , שעניינה המרכזי הוא נפלאותיו של אלישע . מצד אחד קיים בה המבנה הטיפוסי ללגנדה הפשוטה : תיאור הצרה ( יד , ( רגע של חרדה ( טו ) וישועה על ידי נס ( יח-כ . ( אולם מצד שני נוסף כאן תיאור נרחב של הנסיבות המדיניות צבאיות שהובילו לאירוע - מלך ארם מחליט ללכוד את אלישע , שכן נודע לו , כי הנביא מדווח למלך ישראל על כל תנועות צבאו , ובשל כך מסוגל צבא ישראל להתחמק ממלכודות ( ח-יג . ( ההרחבה נדרשת על ידי עצם הנושא : מאורעות מדיניים הם מורכבים יותר ממאורעות המתרחשים בחיי הפרט , אך בכל זאת התיאור סתמי למדי . אין שמות , תאריכים או מקומות ; רק מקום אחד נזכר - דותן ( שומרון הבירה היא בחזקת מובן מאליו . ( הסתמיות מעידה , כי הסיפור נוצר בקרב מעריצי הנביא , ולא בקרב חוגי החצר הנוטים לפרט ולדייק בפרטים . מובעת בו ההכרה , שרק אלישע יכול להציל את ישראל מיד ארם , וכי כוחו גדול עד כדי כך , שהצליח להכניע לבדו חיל ארמי כבד . ? אישיות אלישע התעדנה ונעשתה למופת דתי ומוסרי . הנס מתבצע לא באמצעות פעולה מאגית , אלא על ידי תפילה לה' ( יח . ( אלישע איננו מבקש להתנקם באויביו ; אדרבה , הוא מבטיח את...  אל הספר
דברי הימים הוצאה לאור בע"מ

© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית