sso
| שלום אורח - כניסה | החשבון שלי | מדף הספרים שלי | תיקיות התוכן שלי
אתר כותר
בתקבולת עם , rawcrc ומשמעותה לבנה ; וייתכן שהמ"ם היא מ"ם אנקליטית , ואיננה של ריבוי . ( בכל המקרים האלה אין הכוונה לחודש מסוים מתוך לוח השנה , כי אם לתקופת זמן , שאורכה כשלושים יום , כאורך חודש . עם זאת , שימוש במלה ירח כציון לחודש בלוח השנה נמצא אולי בממצאים האפיגראפיים החוץ מקראיים מארץ ישראל . נראה , שהמלה נמצאת במכתב מס' 20 מלכיש ואף במכתב מס' 20 מערד , שם כתוב "ירח צח , " אך הובעו ספקות בקשר לשתי הקריאות הללו . המלה ירח מופיעה גם שש פעמים בלוח גזר , אולם שם , כמו ברוב היקרויותיה של "ירח '' במקרא , הכוונה לזמן של כשלושים יום , ולאו דווקא לחודש מוגדר . יש אפוא לראות בשמות החוד שים האלה ביטוי להשפעה פיניקית בסיפור בניית בית המקדש , אך להשפעה הפיניקית יש ביטויים נוספים כאן : למעשה , מנו ^ ח פסוק א בצורתו המקורית , הניתנת לשחזור בנקל - במשפטי תאריכים , המופיעים בכתובות בנייה ובכתובות הקדשה פיניקיות . המשפט המקראי , כפי שהוא לפנינו היום , מסורבל במבנהו , וכדי להבינו כהלכה יש לתקנו ולקרוא : '' ףהי זו בחךש ( בשמונים לארבע מאות ^> ה לצאת בגי ישךאל מאלץ מצלים ) בש ^ ה הלביעית לקןלך שלמה ע...  אל הספר
דברי הימים הוצאה לאור בע"מ

מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, חברה לתועלת הציבור (חל”צ) כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית ולמוציאים לאור השותפים
אינדקס הספרים תקנון הספרייה על הספרייה עזרה