מכת הארבה זוכה לפירוט יתר ; תיאורה מקיף 20 פסוקים . בפתיחת הפרשה מסופר , כי משה ואהרן באו אל פרעה ושבו ודרשו ממנו : "שלח עמי" ( ד , ( ובחתימה נאמר : "ולא שלח את ? ני ישראל" ( כ . ( מכת הארבה מתוארת אפוא במסגרת ( אינקלוזיו , ( המכילה את המוטיב העיקרי של סיפור מכות מצרים * . משה ואהרן , המתארים את פרטי המכה הצפויה ( ג-ו , ( אינם מצליחים כל עיקר להרשים את פרעה ; לעומת nst מאיצים בו עבדיו להיענות לדרישת משה ואהרן , בנימוק של טובת הכלל - "הטרם תדע כי אבדה מ ^ ךים " ? ( ח . ( לרגע נראה פרעה כמסכים , אך לנוכח הדרישה לשלח את כל העם הוא מגרש את משה ואהרן ( ח-יא ? . ( להלן בא צו ה' על הבאת מכת הארבה ( יב ) וביצועו בידי משה ( יג-טו . ( כבמכות הקודמות שוב מבקש פרעה להעתיר בעדו ; משה מתפלל , ה ' נעתר לו , ומכת הארבה נפסקת ( טזיט . ( התיאור נחתם בהכבדת לב פרעה ובסירובו לשלח את העם ( כ ) - וזה המניע להבאת המכה הבאה . [ י"א ] [ א-ב ] עגני הפסוקים המתארים את צו ה' למשה לבוא אל פרעה מנוסחים בהקבלה : הפסוק הראשון מציין את הסיבה לפעולת ה' - הכבדת לב פרעה ועבדיו ; הפסוק השני מציין את התוצאה , שגרם פרעה לעצ...  אל הספר
דברי הימים הוצאה לאור בע"מ

© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית