רפורמות העבר במערכת החינוך הישראלית : מה אפשר ללמוד מן ההיסטוריה על דוח דוברת ? יובל דרור כוח המשימה [ הלאומי לקידום החינוך בישראל ] מציע תוכנית כוללת ומקיפה ובה שורה של המלצות פדגוגיות , ארגוניות , מבניות ותקציביות , המכוונות להביא להבראתה ולקידומה של מערכת החינוך כדי שתשתוה למערכות החינוך המתקדמות בעולם ואף תעלה עליהן . כוח המשימה אינו הוועדה הציבורית הראשונה בישראל שדנה בשינויים במערכת החינוך ; אנו יודעים , שחלק ניכר מהמלצותינו הוצעו בעבר . אימצנו בלב שלם המלצות שגובשו על ידי אחרים כאשר סברנו כי יש בכך צורך . אמונתנו היא שכוחה של תוכנית זו , שהתגבשה ונכתבה לאחר תחקירים ודיונים מקיפים , הוא בתפיסה הכוללת שלה ובהיותה בנויה ברוח רפורמות מצליחות שנעשו במקומות אחרים בעולם . אנו מאמינים שהתוכנית ניתנת ליישום וכי היא תשפיע מהותית על דמותה ואיכותה של מערכת החינוך בישראל ( דוח דוברת . ( 5 , 2005 רפורמות בכלל וישראליות בפרט : שאלות על עבר , הווה ועתיד " כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל" ( להלן : ועדת דוברת ) הגיש את "התוכנית הלאומית לחינוך" בטבת תשס"ה , ינואר 2005 ( להלן : דוח דוברת . (...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד

© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית