1 . 1 הגישה המרקסיסטית העבודה בעלת ההשפעה הרבה ביותר בתחום זה , המשמשת למעשה עבודת מוצא לכל דיון שהוא , היא עבודתו של נציג הגישה המרקסיסטית בסוציולוגיה של המשפחה , פרידריך אנגלס - ( 1877 ) "מוצא המשפחה , הרכוש הפרטי והמדינה" ( חזרו לקרוא על עבודה זו בפרק . ( 1 מאנגלס ירשו חוקרי המשפחה בעיקר את ההבחנה בין היחסים הכלכליים , כלומר יחסי העבודה והשליטה על אמצעי הייצור בחברה , לבין המשפחה ואת הדחף לחשוף את הקשרים ביניהם . בעוד חלק מן החוקרים קיבלו את הדטרמיניזם הכלכלי של אנגלס , חוקרים אחרים לא הניחו את קדימותו של מבנה זה או אחר והשאירו את ההכרעה בעניין זה למחקר האמפירי . ירושה תיאורטית חשובה נוספת של אנגלס היא רעיון הפטריארכיה , או ההיררכיה הכלכלית כוחנית של אבות וגברים בוגרים אחרים כלפי נשים וילדים . המונח "פטריארכיה" היה נפוץ בכתבים בני זמנו של אנגלס , אולם בעוד אחרים ראו בו יחס של דאגה ואהבה של האב לכפופים לו או יחס של פיקוח , המבטיח את תפקודה היעיל של היחידה המשפחתית , אנגלם ראה בו יחס של כפייה ושל ניצול . הוא התבונן במשפחות ה"מודרניות" שבסביבתו , בנות המעמד הבינוני , ובמשפחות המתוארות...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה

© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית