sso
| שלום אורח - כניסה | החשבון שלי | מדף הספרים שלי | תיקיות התוכן שלי
אתר כותר
7 . 2 חוק המנוף המנוף הוא מכונה פשוטה ונפוצה , המתוארת באופן סכמתי באיור 7 . 5 א . ' זהו מוט קשיח אשר יכול להסתובב סביב נקודה קבועה 0 הנקראת ציר , או נקודת משען . הציר מחלק את המנוף לזרוע ארוכה שאורכה ( = OA ולזרוע קצרה שאורכה . ( = OB איור 7 . 5 ב מדגים את השימוש במנוף : הסלע הכבד מורם על ידי הזרוע הקצרה , באמצעות הפעלת כוח קטן יחסית על הזרוע הארוכה . התבונן באיור 7 . 5 א . נניח . שבקצה הזרוע הקצרה תלוי משא המפעיל עליה כוח F כלפי מטה . איזה כוח , JP ' יש להפעיל על קצה הזרוע הארוכה כדי להרים את המשאל נניח לשם פשטות שמסת המוט נע זניחה , ושאין חיכוך בין המוט לציר . גם שני הכוחות F v F ניצבים למוט . נניח שהקצה A למרחק 41 בכיוון הכוח i ד נניח ש ^ הוא מרחק קטן , כך שהכוח F עדיין ניצב , בקירוב , לזרוע OA הקצה השני fi , ינוע מרחק d בכיוון ההפוך . העבודה שהכוח F עשה היא iF d העבודה שהכוח F עשה היא F d העבודה שהזרוע הקצרה עשתה כנגד הכוח F היא J ? d מחוק שימור האנרגיה נובע כי העבודה שהזרוע הקצרה עשתה בהרמת המשא , שווה לעבודה שנעשתה בהזזת הזרוע הארוכה . לכו F d 2 = F d 1 כעזרת דמיון משולשים אפש...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה

מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, חברה לתועלת הציבור (חל”צ) כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית ולמוציאים לאור השותפים
אינדקס הספרים תקנון הספרייה על הספרייה עזרה