4 . 3 . 1 גורמי דחיפה ומשיכה ראשיתה של העלייה הרביעית והיקפו הנרחב של גל העלייה הזה הם תוצאה של שני גורמים שפעלו יחד . האחד קשור ב"גורמי הדחיפה " - יהודים עזבו את פולין ( שממנה עלו כמחצית מכלל אנשי העלייה הרביעית ) בעקבות הצעדים הכלכליים שנקט שר הכספים , ולדיסלב גךבסקי . הגורם האחר נוגע לשלב ההחלטה "לאן . " היעד המועדף להגירת יהודים ממזרח אירופה ב 40 השנים שקדמו לעלייה הרביעית היה ארצות הברית " , די גולדענע מדינה " " ) ארץ הזהב . ( " אולם בשנת 1924 הושלם התהליך ההדרגתי של שינוי חוקי ההגירה של ארצות הברית , שהביא לצמצום מספר המהגרים לארץ זו בכלל , ובייחוד לצמצום מספרם של מהגרים מחלקי עולם מסוימים - כמו אסיה , מזרח אירופה ודרומה . בשנת 1924 ננעלו שעריה של ארצות הברית כמעט לחלוטין ומכאן אחד מכינוייה של עלייה זו - "עליית גרבסקי . " מטרתם של הצעדים הכלכליים היתה לייצב את המטבע והמשק , והם לא כוונו נגד היהודים דווקא . ואולם , בשל אופי פעילותם הכלכלית של יהודי פולין - מסחר , מלאכה , תעשייה זעירה , תיווך - הם היו הנפגעים העיקריים . היהודים שישבו בחלק המזרחי של פולין נפגעו גם מאבדן השוק הרוסי...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה

© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית