3 . 2 מדדי פיזור את המלה "פיזור , " שהוזכרה מספר פעמים , אנו מפרשים אינטואיטיבית , כמידת השוני או הגיוון של הנתונים בקבוצה : גודל ההבדלים בין הנתונים לבין עצמם ( מררוקיהם ההדדיים , ( או לבין ערך מרכזי מסוים ( ערך מדד המיקום המרכזי . ( במלים דומות השתמשנו בדיון בפונקציות ההפסד ביחידה הקודמת . אין זה מקרה — פונקציות אלו מהוות את הבסיס , שעליו בנויים כמה סוגים של מדד * פיזור . לשון אחר : פונקציות ההפסד הן , למעשה , דרכים שונות לבדיקת פיזור . ואמנם , מתוך שישה מדדי פיזור , שנגדיר בהמשך , ארבעה בנויים על פונקציות ההפסד שהיכרנו . לפני שנגדיר מדדי פיזור , נעמוד על שני היבטים שונים של "פיזור . " באיור 3 מוצגות שתי צורות בהן מפוזרות עשר גולות משחק בחדר הילדים . באיור 3 א מרוכזות שמונה גולות בקצה אחד של החדר ( וקרובות זו לזו , ( ואילו השתיים הנותרות נמצאות בקצהו השני , זו בצד זו . באיור 3 ב ממוקמות עשר הגולות במרכז החדר , אך אינן כה קרובות זו לזו . איזו קבוצת גולות מפוזרת יותר , לדעתך ? המרחק המקסימלי בין שתי גולות גדול יותר באיור 3 א מזה שבאיור 3 ב , ומבחינה זו הפיזור באיור 3 א גדול יותר . לעומ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה

© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית