sso
| שלום אורח - כניסה | החשבון שלי | מדף הספרים שלי | תיקיות התוכן שלי
אתר כותר
מסוגלות עצמית המושג "מסוגלות עצמית" ( self efficacy ) אשר צמח מתוך התיאוריה של הלמידה החברתית , ( Bandura , 1997 ) מתייחס לציפיות או לעמדות האדם ביחס ליכולותיו לבצע משימות מסוימות . מושגים דומים לתחושת מסוגלות הם "תחושת יכולת" , ( competence ) "תפיסה עצמית , " "מחוללות עצמית" ו"העצמה" . ( empowerment ) המושג ההפוך למסוגלות עצמית הוא "חוסר ישע" . ( helplessness ) למסוגלות עצמית יש מדדים רבים המקיפים טווח רחב של גילים ( עיינו לדוגמא אצל . ( Ponterotto et al ., 1994 כמו יתר העמדות היא קשורה לתחומים רבים , כמו : בריאות , משכל , קריאה , כתיבה , הפרעות קשב , בעיות אמוציונליות , מחלות נפש , פשיעה , ובעיקר מסוגלות בתחום החברתי . ( Krasnor , 1997 Rose- ) ההנחה המרכזית היא כי הנעת הלומד והמלמד תלויה בשיפוטם ביחס ליכולתם לבצע את המשימה בהצלחה . אם האדם תופס עצמו כמסוגל , הוא יונע לבצע ולהשקיע מאמץ להתגבר על כישלונות ( עיינו גם במושג "רוחב אזור האתגר" בעמוד . ( 229 מחקרים מראים כי תחושת המסוגלות תלויה במצב ומתפתחת סביב תחומים ספציפיים , ולכן לומד יכול להיות בעל תחושת מסוגלות גבוהה בהיסטוריה ותחושת...  אל הספר
רמות

מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, חברה לתועלת הציבור (חל”צ) כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית ולמוציאים לאור השותפים
אינדקס הספרים תקנון הספרייה על הספרייה עזרה