הערכת מורים לאחרונה אנו עדים להתעניינות הולכת וגוברת בהערכת מורים . בעבר הייתה הערכת המורים הערכה מסכמת בעיקרה שנועדה לצורכי ברירה והסמכה , אך עם הזמן נוספו לה עוד שלוש מטרות : הערכה מעצבת , שנועדה לשפר את עבודתו של המורה ; הערכה ממריצה , שנועדה להגביר את ההניעה של המורה ( למשל , על ידי ביקורים תכופים בשיעוריו ;( והערכה שנועדה להפגין את סמכותו של המנהל כלפי המורה . בין שההערכה הינה מעצבת ובין שהיא מסכמת , היא יכולה להיעשות הן על פי גישת התשומות ( בחינת כישוריו ואישיותו של המורה , ( הן על פי גישת התהליך ( התנהגותו של המורה בתפקיד ) והן על פי גישת התפוקות ( בחינת תוצאות עבודתו של המורה . ( כאשר ההערכה מטרתה מסכמת ( לשם בחירה , פיטורים או קידום , ( היא צריכה להיעשות לאור הסטנדרטים שקבע בית הספר או לאור הסטנדרטים המקובלים במקצוע ההוראה . הסטנדרטים המקובלים בספרות הם : ניהול כיתה , תפקוד ושליטה בתחום הדעת ויחסי אנוש . בקהם 25 ( Beckham ) טוען שקיימת בעיה עם סטנדרטים אלה כאשר מדובר בפיטורי מורה , שכן בתי המשפט בארצות הברית לא קיבלו אותם כעילה משפטית לפיטורים בגלל מהימנותם ותקפותם הקלושות . ...  אל הספר
רמות

© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית