יום צר ומצוק יום צר ומצוק אני זוכר בשורתך - / טוב את וצדק במו פיך ובלבבךו אזכר בשורה אשר היא לי לנחם בבוא / צרה , ואוחיל לישעך ושגובך : תשלח לעבדך , והוא שוכב בערשו והוא / נער , שרפים לבשרני ברב טובך . ישבו לנגדי , ומיכאל אזי שח : " כה / אמר יי , אשר יריב לך ריבך : 5 ' כי תעבר יום במי צרה - אני אתך /, לא ישטפוך נהרות יום קרב אויבך"' . גם גבריאל חברו בשרני אשר / שמע במרכבתך עלי , ובסביבך : " כי תלכה לך במו אש - לא תכוה לך /, אמר ללהב ולא יבער לעולם בך", זאת הבשורה אשר אתמך כחרב ביד /, אראה חרבות ואשען עלי חרבךו .1 צר ומצוק צרה ומצוקה .2. לנחם לנחמה . ואוחיל ואצפה . ושגובך והצלתך . שרפים מלאכים ,3. והוא שוכב כשמואל בעת שדיבר איתו אלוהים ( שמואל א' ג , ג ) .4. ריבך מלחמתך 5. - .7 כי תעבר ... כי תלכה בשורת ההצלה ממים ומאש ( על פי ישעיהו מג , ב ) .6. במרכבתך ליד כסא הכבוד .7. במו בתוך . תכוה לך תגרום לך כווייה . ללהב לאש .8. אתמך אחזיק . חרבות של האויבים . ואשען על חרבך אסמוך על הבטחתך .  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת ת"א על שם חיים רובין

© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית