sso
| שלום אורח - כניסה | החשבון שלי | מדף הספרים שלי | תיקיות התוכן שלי
אתר כותר
האגם נמשכו המים להפעלת הטחנה . מדרגות מטפסות אל גג הטחנה ומשם אפשר להשקיף אל עמק עכו , הכרמל והגליל . בשמורה יש מגוון רב של צומח ובעלי חיים האופייניים לנופי מים ולאזור לח . בעבר השתרעו כאן צמחי נימפיאה תכלה , שנכחדו מהאזור בגלל חוסר מים ואיכות מים ירודה . לאחרונה נעשות פעולות להשבת הנימפיאה אל נופי המים שבשמורה . בעבר חיו במים גם דגים כגון לבנון הירקון , אמנון מצוי ואמנון הגליל . סבכי הקנים ועצי האשל משמשים מקום חיות לעופות מים שונים . לאחר ייבוש ימת חולה התפזרו האנפות הארגמניות ששכנו בביצות , וחלקן התמקמו כאן . עם השנים חוסלה מושבה זו . שמורת עין נמפית שמורת טבע קטנה מצפון - מערב למעיינות אפק ( נ"צ 1603.2542 ) . שמורת עין נמפית , ששטחה כ - 62 דונם , מבוססת על מעיין איתן - עין נמפית , המפיק מים צלולים ונקיים . ספיקת המעיין כ - 300 מ"ק לשעה . המים זורמים מתחום השמורה אל אפיק נחל נעמן , אך חלקם הגדול מוזרמים אל ברכות המים הסמוכות לשמורה . מימיו של עין נמפית , הנקרא על שם הצמח נימפיאה תכלה , נקווים רובם ככולם בברכת מים טבעית . השמורה שומרת על אופיו הטבעי של אזור הנעמן כפי שהיה בעבר . המקו...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

ידיעות אחרונות

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור

מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, חברה לתועלת הציבור (חל”צ) כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית ולמוציאים לאור השותפים
אינדקס הספרים תקנון הספרייה על הספרייה עזרה