sso
| שלום אורח - כניסה | החשבון שלי | מדף הספרים שלי | תיקיות התוכן שלי
אתר כותר
מושב עובדים בצד כביש הגבורה ( מס'44 ) , כ - 4 ק " מ מצפון - מערב לצמת שמשון ( נצ " מ 147.134 ) . משתייך לארגון יישובי " הפועל המזרחי " . המושב נוסד ב - ,1950 על חורבותיו של הכפר הערבי בית סוסין , שנכבש במלחמת העצמאות במהלך הקרבות לפתיחת הדרך אל ירושלים הנצורה . כל תושביו גורשו והם יושבים במחנות הפליטים של הר חברון . שמו לקוח מן הפסוק " תעז ידך תרום ימינך"( תהלים פט , יד ) . אוכלוסייתו מונה כ - 450 תושבים , ומקורות פרנסתם הם חממות , לול , מטעים ופלחה . תרום מושב עובדים בצד כביש הגבורה ( מס'44 ) , כ - 3 ק " מ מצפון - מערב לצמת שמשון ( נצ " מ 148.132 ) . משתייך לארגון יישובי " הפועל המזרחי " . המושב נוסד ב - ,1950 ושמו לקוח מן הפסוק " תעז ידך תרום ימינך"( תהלים פט , יד ) . במושב חיים כ - 460 תושבים , המתפרנסים מלול , ממטעים ומגידול ירקות . סמוך למושב ניצבת אנדרטה לזכר חיילי גדוד השריון 184 שנפלו במלחמות ישראל . המושב תעוז  אל הספר
כתר הוצאה לאור

ידיעות אחרונות

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור

מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, חברה לתועלת הציבור (חל”צ) כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית ולמוציאים לאור השותפים
אינדקס הספרים תקנון הספרייה על הספרייה עזרה