sso
| שלום אורח - כניסה | החשבון שלי | מדף הספרים שלי | תיקיות התוכן שלי
אתר כותר
הר אדיר הר בצפון גוש הרי מירון , ממערב לקיבוץ סאסא ( נ"צ 1850.2708 ) . ההר מתנשא לרום 1,006 מ'מעל פני הים , ומפסגתו - תצפית מרהיבה על מרום הגליל ודרום הלבנון . על ראש ההר ניצבים שרידי מצודה ישראלית מוקפת חומת אבן , שעובייה כמטר , התוחמת ריבוע שמידותיו 50 א 50 מ'בקירוב . בכל אחת מפינותיה של החומה היה מגדל , וכן היה מגדל במרכזה של כל צלע ( בסך הכול שמונה מגדלים ) . בתוך המצודה היו מערכות חדרים . היא הוקמה בתקופת התנחלות שבטי ישראל בגליל , ונמצאו בה כלי חרס מיוחדים וראש חץ מברונזה . הר אדיר נכלל בתחום שמורת הר מירון ( ע"ע ) . היום אין אפשרות להגיע אל ראש ההר בשל מתקן צבאי בראשו . תצפית מהר אדיר  אל הספר
כתר הוצאה לאור

ידיעות אחרונות

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור

מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, חברה לתועלת הציבור (חל”צ) כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית ולמוציאים לאור השותפים
אינדקס הספרים תקנון הספרייה על הספרייה עזרה