אשת בעלת אוב המצב החברתי והצבאי בישראל הורע בשנותיה האחרונות של מלכות שאול . הרדיפות אחר דוד ואנשיו , גרמו מחד - לקרע בעם , ומאידך להתמרמרות גם על דוד , על שהוא גורם לתסיסה פנימית והפגנת חולשה כלפי חוץ , ובעיקר לקשה שבאויבים — הפלשתים . המחסה שבקש דוד וקיבל אצל אכיש מלך גת בארץ פלשתים , היה אחד הדברים שדרבנו את הפלשתים להלחם בשאול , מתוך הנחה שפרישת דוד גרמה הן לחולשה חברתית והן צבאית , לכן זה הזמן המתאים להלחם בה — בישראל . הסכסוכים בחצר המלך , בין המלך , לבכורו יהונתן ובתו מיכל אשת דוד על היורש את הכסא , הם גם החלישו את האחדות בבית המלך . עייפותו הנפשית של שאול , בעקבות יחסו הקשה והקיצוני של שמואל אליו - הוסיפו נדבך על קשייו וסיכלו . כמו כן יש להניח , שהגיעו אליו כבר הידיעות על "בגידת" שמואל , אשר משח את דוד למלך במצוות ה . ' מצב זה השפיע על העם כולו , גרם לרפיון האחדות בין השבטים , וללא ספק גם על הצבא נתן אותותיו . גבולות ישראל ופלשת בדרום ובמרכז הארץ - אשר בעיקרם תואמים למורדות המערבים של הרי המרכז , היו מיושבים על ידי ישראל בצפיפות . לכן לא יכלו הפלשתים להכנס מכיוונים אלה לאזור הה...  אל הספר
כרמל

© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית