sso
| שלום אורח - כניסה | החשבון שלי | מדף הספרים שלי | תיקיות התוכן שלי
אתר כותר
אשת בעלת אוב המצב החברתי והצבאי בישראל הורע בשנותיה האחרונות של מלכות שאול . הרדיפות אחר דוד ואנשיו , גרמו מחד - לקרע בעם , ומאידך להתמרמרות גם על דוד , על שהוא גורם לתסיסה פנימית והפגנת חולשה כלפי חוץ , ובעיקר לקשה שבאויבים — הפלשתים . המחסה שבקש דוד וקיבל אצל אכיש מלך גת בארץ פלשתים , היה אחד הדברים שדרבנו את הפלשתים להלחם בשאול , מתוך הנחה שפרישת דוד גרמה הן לחולשה חברתית והן צבאית , לכן זה הזמן המתאים להלחם בה — בישראל . הסכסוכים בחצר המלך , בין המלך , לבכורו יהונתן ובתו מיכל אשת דוד על היורש את הכסא , הם גם החלישו את האחדות בבית המלך . עייפותו הנפשית של שאול , בעקבות יחסו הקשה והקיצוני של שמואל אליו - הוסיפו נדבך על קשייו וסיכלו . כמו כן יש להניח , שהגיעו אליו כבר הידיעות על "בגידת" שמואל , אשר משח את דוד למלך במצוות ה . ' מצב זה השפיע על העם כולו , גרם לרפיון האחדות בין השבטים , וללא ספק גם על הצבא נתן אותותיו . גבולות ישראל ופלשת בדרום ובמרכז הארץ - אשר בעיקרם תואמים למורדות המערבים של הרי המרכז , היו מיושבים על ידי ישראל בצפיפות . לכן לא יכלו הפלשתים להכנס מכיוונים אלה לאזור הה...  אל הספר
כרמל

מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, חברה לתועלת הציבור (חל”צ) כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית ולמוציאים לאור השותפים
אינדקס הספרים תקנון הספרייה על הספרייה עזרה