כרם היה לידידי בקרןבן שמן " מה עניין קרן בן שמן בכרמי הרי ירושלים ויהודה ומה משמעותה ? לשם הבנת הבעיה , מן הדין לעמוד תחילה על פשר המילים קרן בךשמן , ורק לאחר מכן לאתר את מקומה . א' בן יהודה מפרש את המילה קרן פירושים אחדים ' : קרן של בעל חיים , בהשאלה לאדם או לעם חזק , קרן במשמעות שן , כלי בצורת קרן להחזיק בו שמן , קרן יובל , קרן במזבח . כן הוא מציין שקרן משמעה גורן או ערמה באשורית , וקרן משמעה צבר לערמה . החוקרים מפרשים את המלה קרן במשמעות : מקום גבוה , גבעה , גבעת ירושלים , ראש הר , הר רם , ערמה , פינה , זווית , או כינוי מליצי . בן שמן , לדעת החוקרים , הריהו מקום שמן , אתר פורה , שטח הראוי לעשות זיתי שמן . א"ש הרטום ומ"ד קסוטו בפירושם למקרא ( תשכ"ה , ( מפרשים בקרן : בפינה או במקום גבוה ; בן שמן : במשמעות שמן פורה . מ"צ סגל , בפירושו למקרא ( תשי"א , ( מציץ קרן : גבעה בעלת שמנות . רש"י : כרם וגו' בן שמן : בזווית העושה פירות שמנים בשמן טוב . בן שמן : זוויות ראוי לשמן , לזיתים לעשות שמן , כמו בן מותן ( שמואל א ב , ב ) ראוי למות . רד"ק : בקרן בן שמן , כתרגומו בטור רם וארע שמנה . מצודת ציו...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ

© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית