רבי בנימין הצדיק ^ ^ מי היה בנימין הצדיק ? לא הרבה ידוע עליו , שכן הוא מוזכר בתלמוד פעם אחת בלבד . והסיפור המיוחס לו מראה על צדיקותו . אמרו עליו , על בנימין הצדיק , שהיה ממונה על קופה של צדקה . פעם אחת באה לפניו אשה בשנת בצורת , ואמרה לו : רבי , פרנסני ! אמר לה.- קופת הצדקה ריקה ! אמרה לו : רבי , אם אין אתה מפרנס אותי , הרי אשה ושבעת בניה מתים ! עמד רבי בנימין ופרנסה מממונו . לימים חלה רבי בנימין ונטה למות . אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא : ריבונו של עולם , אתה אמרת "כל המקיים נפש אחת מישראל , כאילו קיים עולם מלא " - ובנימין הצדיק , שהחיה אשה ושבעת בניה , ימות והוא בן שנים מועטות ? מיד קרעו לו גזר דינו , והוסיפו לו עשרים ושתיים שנים על שנותיו . על קברו של רבי בנימין בצפת מצביעות עדויות מתקופתו של רבי חיים ויטאל , בשמו של האר " י הקדוש . ציוני דרך ליד אכסניית הנוער בשיכון הדרומי בצפת , לא הרחק מבית החולים ע"ש רבקה . it  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור

© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית