sso
| שלום אורח - כניסה | החשבון שלי | מדף הספרים שלי | תיקיות התוכן שלי
אתר כותר
תפילה למנוחת נפש או לעילוי נשמה של נפטרים , בייחוד של קרובים שהלכו לעולמם . הזכרת נשמות איננה נזכרת במפורש , לא בדברי חז " ל ולא בספרות הגאונים . עם כל זאת היא פשטה בכל קהילות ישראל . נאמרת בדרך כלל בבית העלמין בתום הקבורה , בבית הכנסת בשעת קריאת התורה או לאחריה בימי זיכרון לנפטרים או בסמוך להם , בחגים שמזכירים בהם נשמות בבית הכנסת ( יום הכיפורים , שמיני עצרת ז י של פסח ושבועות . ( לפי נוסח עדות המזרח פותחת התפילה ב " מנוחה נכונה " ומכונה "" השכבה . " לפי נוסח עדות אשכנז היא מתחילה -ב " אל מלא רחמים . " בימים של הזכרת נשמות אומרים תפילת "יזכור אלהיס את נשמת " וכו י , ומכאן השם "יזכור . " מאז ההתרחקות מן הדת בישראל עדיין מקפידים רבים לבוא לבית הכנסת לתפילת "יזכור , " שהפכה לטקס חשוב בבתי כנסת רבים ובייחוד אצל הרפורמים . התפילה להזכרת נשמות כרוכה במתן צדקה לעילוי נשמת הנפטר . מקום מיוחד תופשות תפילות לנשמת הקדושים שנהרגו על קידוש השם בימי הביניים ולאחר מכן . הנודעת שבהן , י"אב הרחמים , " נאמרת אצל עדות אשכנז מדי שבת לפני תפילת מוסף . בישראל קבעה הרבנות הראשית תפילות לזכרם של קדושי השואה ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור

מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, חברה לתועלת הציבור (חל”צ) כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית ולמוציאים לאור השותפים
אינדקס הספרים תקנון הספרייה על הספרייה עזרה